Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aangepast zoeken
 

Documenten & Regels Denemarken

 

Vergunningen in Denemarken

algemeen

Alle sportvissers tussen 18 en 65 jaar dienen een geldige staatsvisakte te hebben (“Statens Fisketegn”)om in de Deense wateren te mogen vissen. Dit geldt ook voor de zeewateren rond Denemarken. Personen onder de 18 en boven de 65 mogen zonder geldige visakte van de staat vissen.     
www.fisketegn.dk

Uitzondering op deze wet zijn de zogenoemde put-and-take-meren.

Kijk voor u gaat vissen of u een geldig bewijs van toestemming of een geldige visakte hebt. Er wordt regelmatig gecontroleerd en eventueel beboet. Er worden flinke boetes uitgedeeld.

De visaktes zijn een jaar geldig en kosten 125 kronen. ( € 16,50)      Er zijn ook dag- en weekkaarten, die respectievelijk 30 en 90 kronen kosten. (€ 4,00-€ 12,00) De visaktes zijn verkrijgbaar bij alle postkantoren in Denemarken. De postkantoren zijn op werkdagen geopend van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur, op zondagen zijn de postkantoren gesloten.
Lokale VVV kantoren en grote hengelsportzaken verkopen eveneens visaktes. Ook op diverse campings en bij sommige jeugdherbergen zijn visaktes te koop. Op www.dagkort.dk kunt u de visakte van tevoren bestellen (betalen met creditcard).

Meren en rivieren

De visgebieden aan meren en rivieren zijn doorgaans privégebieden, die beschikbaar zijn gesteld aan de plaatselijke hengelsport- vereniging. Wilt u in dit water vissen dan moet u, naast de visakte, een speciale kaart voor dat specifieke viswater kopen. Een dagkaart kost tussen 40 en 150 kronen(€ 5,00-€ 20,00), voor een weekkaart betaalt u tussen 100 en 350 kronen. (€ 13,50-€ 50,00)
De lokale VVV kantoren kunnen gedetailleerde inlichtingen over de zoetwatervisserij geven en weten ook waar de betreffende visaktes te koop zijn. Ze zullen u vaak verwijzen naar iemand van de hengelsportvereniging.
Als sportvisser heeft u de plicht zelf rekening te houden met eventuele restricties en beschermingsgebieden. Informatie hieromtrent is doorgaans te krijgen bij de instelling waar u uw viskaart koopt.

Wisselkoers € 1,00 = DK 7,45

Kust- en Zeevisserij


De Zoutwatervisserijwet
In het zoutwatergebied mag iedereen die in het bezit is van een officiële sportvisakte, gratis vissen, op voorwaarde dat eenieder ongehinderd van het strand gebruik kan maken wanneer men zich beperkt tot het gedeelte onder de hoogste dagelijkse waterstand. Slechts in enkele gevallen is een gedeelte van het strand in particulier bezit.

Indien toegang tot het strand wordt verleend via een eigen weg, dient de eigenaar eerst om toestemming te worden gevraagd. Vergeet niet uw voertuig zo te parkeren dat andere verkeersdeelnemers er geen last van hebben.

Denk er overigens wel aan, dat het niet is toegestaan en ook niet erg op prijs wordt gesteld, om het strand te versperren met allerlei hengels. Twee hengels per persoon geldt als geaccepteerd aantal onder Deense sportvissers.

Alle bepalingen met betrekking tot minimummaten, gesloten vistijden en beschermde viszones in het zeegebied staan in de Zoutwatervisserijwet. Deze kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd, maar de volgende is het belangrijkste:
'Beschermde vis of vis onder de wettelijk bepaalde minimummaat, dient altijd en zo snel mogelijk te worden teruggezet, in levensvatbare staat'.

Beschermde zones

Langs alle Deense kusten geldt sinds 1986 een 100 meter netvrije zone ter bescherming van de zalmen die op weg naar hun paaiplaats de kust naderen. Deze bescherming is het hele jaar door geldig.

Waterlopen met een breedte van meer dan 2 meter hebben het hele jaar door een permanente beschermzone. De beschermzone bestaat uit een halve cirkel met een straal van 500 meter, waarvan het centrum in de monding zelf ligt. Als aanvulling daarop geldt een doorgangszone met een breedte van 500 meter en een lengte van 100 meter recht voor de waterloop.

Als de waterloop smaller is dan 2 meter, geldt de beschermde zone alleen in de periode van 16 september - 15 januari. Dit komt overeen met twee maanden voor de gekleurde zeeforellen tot aan het einde hiervan.Put-and-Take-meren

Dit zijn privé vijvers en meren, waar geregeld vis wordt uitgezet, zodat er een goed bestand aanwezig is van mooie grote vissen. Meestal forel, maar er zijn er ook met een goed roofvis bestand en zelfs een enkele met een karperbestand. Dag of urenkaarten zijn vaak via een kaartjes automaat te verkrijgen. Alle vis mag worden meegenomen. Er zijn daarom plekken ingericht, waar men de vis kan schoonmaken. Parkeer, toilet en barbecuevoorzieningen zijn vaak ook standaard aanwezig.

Keurmerk Sportvissen in Denemarken

Goed viswater wordt in Denemarken met de volgende aanduiding aangegeven.