Aangepast zoeken
 

Documenten & Regels Definities

 

Hieronder de links naar de landenpagina's, met daarop de gegevens over vergunningen en visakten in de betreffende landen en de daarmee gepaard gaande reglementen. Eerst nog even enige uitleg over de bovengenoemde documenten.

Wat verstaan we onder een visakte

Aktes die de wettelijke bevoegdheid geven om te mogen vissen.

Wat verstaan we onder een visvergunning

Documenten die door de eigenaar van het visrecht worden afgegeven en het recht geven om in zijn water te mogen vissen.

Wat verstaan we onder een reglement

Een reglement is een verzameling "extra" regels, dus regels die verder gaan dan die, welke in de visakte verplicht gesteld worden. Opgesteld door de eigenaar van het visrecht. Het betreft hier zaken als, het meenemen van vis, voer- en voermethoden, aantal hengels, weerhaakloze haken, onthaakmat verplichting, vismaten, etc. etc. .

De eventueel bijkomende vergunningen

Hierbij moet gedacht worden aan looprechten, vaarvergunningen en nachtvisvergunningen.