Startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aangepast zoeken
 

Karpersoorten

 

Schubkarper

Latijnse naam Cyprinus carpio
Maximale lengte 120 centimeter
Kleur Vuilwitte buik, goudkleurig lichaam met donkere rug
Kleur ogen Geel
Stand van de bek Eindstandig
Vinnen De voorste vinstraal van de rugvin is hard en getand
Bijzonderheden Vier bekdraden, twee in de hoeken van de bek en twee kortere op de bovenlip

Terug naar boven

 

Boeren- of wilde karper

Langgerekt en volledig met schubben bedekt, de oervorm. Ze zijn sterk en snel, maar worden echter niet zo groot. Vangstgebieden in Nederland, vooral Noord-Holland.

Terug naar boven

 

Spiegelkarper

De schubben bevinden zich meestal in een rij langs de rug,  bij de basis van de vinnen en op de steel van de staart. Bij stammen die minder ver door gekweekt zijn vindt men op alle delen van het lichaam enkele grote schubben, en in ieder geval langs de zijlijn onregelmatig verdeeld. Hierboven mijn topvis, een Franse spiegel, welke geheel schubloos is, net als de lederkarper.

Terug naar boven

 

Rijenkarper

Deze typische vorm heeft een gelijkmatige rij schubben langs de zijlijn, die zelden dubbel of drievoudig is. Er kan ook een rij schubben langs de rug voorkomen, terwijl de rij schubben langs de zijlijn ook kan ontbreken,zodat zulke vormen nauwelijks van spiegelĖ of lederkarpers te onderscheiden zijn.

Terug naar boven

 

Leder- of naaktkarper

Lederkarper is de meest gebruikte naam. Deze soort wordt ook wel naaktkarper genoemd. De huid is meestal volledig kaal of draagt slechts enkele schubben. Soms zijn de vinnen niet volledig ontwikkeld.

Terug naar boven

 

Kroeskarper

Latijnse naam Carassius Carassius
Bijnamen Kroes; Steenkroes; Kruiskarper; Giebel en Steenkarper
Maximale lengte 50 centimeter
Kleur Koper/bronsachtig
Kleur ogen Goudkleurig
Stand van de bek Eindstandig
Aantal schubben op zijlijn 33 tot 36
Vinnen De rugvin is bolrond, de 5e of  6e vinstraal is het langst.
Bijzonderheden Geen bekdraden
Bescherming Opgenomen in de Visserijwet. Rode Lijst vermelding.
De kroeskarper is een vis die nog wel eens wordt verward met de giebel. In tegenstelling tot de giebel heeft de kroeskarper echter geen neusje en is de kroeskarper koper/bronsachtig van kleur. De kroeskarper heeft geen baarddraden en een opvallend hoge rug.
De kroeskarper is na ongeveer 2 tot 4 jaar geslachtsrijp, de mannetjes eerder dan de vrouwtjes. De paaitijd begint in mei en duurt ongeveer tot de maand juni. 
De kroeskarper voedt zich voornamelijk met kreeftachtigen en waterplanten. 
Het is een sterke vis, die in ondiepe wateren goed kan overleven, doch komt voornamelijk in diepere meren en plassen voor. De kroeskarper komt in het westen van Nederland veelvuldig voor. In het oosten in iets mindere mate. 
De maximale leeftijd van de kroeskarper ligt rond de 10 jaar. Een grote kroeskarper is er een van 40 centimeter. Vissen van meer dan 50 centimeter worden zelden gevangen.
 

Terug naar boven

 

Zilverkarper

Latijnse naam Hypophthalmichthys molitrix
Herkenning De grootkopkarper en de zilverkarper lijken sterk op elkaar, de grootkopkarper heeft echter een kortere kiel onder de buik (van pijl 1 tot pijl 2) dan de zilverkarper (van pijl 1 tot pijl 3).
Verspreiding Uitheemse soorten. Deze van oorsprong uit China afkomstige karperachtigen kunnen in ons land worden aangetroffen. Via de grote rivieren, komt een enkele maal een uitgezet exemplaar van deze soorten ons land binnen.
Voedsel Vooral algen
Bescherming Exotisch. Niet opgenomen in de Visserijwet of de Flora- en Faunawet.

Terug naar boven

 

Grootkopkarper

Latijnse naam Aristichthys nobilis
Herkenning De grootkopkarper en de zilverkarper lijken sterk op elkaar, de grootkopkarper heeft echter een kortere kiel onder de buik  dan de  zilverkarper .
Verspreiding Uitheemse soorten. Deze van oorsprong, uit China afkomstige karperachtigen, kunnen in ons land worden aangetroffen. Via de grote rivieren, komt een enkele maal, een uitgezet exemplaar, van deze soorten, ons land binnen. In Amerika, waar ze na een overstroming uit viskwekerijen ontsnapten, vormen ze nu een plaag, die de inheemse vissoorten bedreigd. Omdat ze een kleine maag hebben en vooral algen, plankton en larven eten, moeten ze continu eten, waardoor andere soorten te kort dreigen te komen.
Voedsel Vooral algen
Bescherming Exotisch. Niet opgenomen in de Visserijwet of de Flora- en Faunawet.

Terug naar boven

 

Siamese karper

Latijnse naam Catlo Carpio Siamensis
Verspreiding Indo-China
Bijzonderheden Bovenstaande vis werd in Thailand gevangen en woog 220 lbs.

Terug naar boven

 

Graskarper

Latijnse naam Chenopharyngodon Idella
Maximale lengte 120 centimeter
Kleur Goudkleurig
Kleur ogen Geel/lichtoranje
Stand v/d bek Eindstandig
Vinnen Heeft een korte rugvin
Bijzonderheden Heeft geen bekdraden. Heeft vijf schubben onder de zijlijn (excl. de schub op de zijlijn)

 

De graskarper is vanaf 1977 naar Nederland gehaald, ten behoeve van het waterplantenbeheer. De graskarper komt oorspronkelijk uit het stroomgebied van de Amoer en stroomgebieden van andere rivieren in China. De vis wordt, onder strenge voorwaarden van de wetgever, uitgezet in afgesloten wateren teneinde de plantengroei te reguleren. De vis lijkt erg op de inheemse karper, ook al wordt hij vaak verward met de kopvoorn. De vis is echter herkenbaar door de vijf schubben die hij heeft onder de zijlijn (de zijlijn niet meegeteld). De kopvoorn heeft er drie of vier. De graskarper heeft, in tegenstelling tot de inheemse karper, geen bekdraden. De vis heeft een korte rugvin en een eindstandige bek. De graskarper voedt zich voornamelijk met (zachte) waterplanten. Maar ook in het water hangend gras staat op de menukaart van de vis. De graskarper plant zich in Nederland niet voort. De vis is in vele wateren in Nederland uitgezet. Daarnaast komt de vis ook in wateren voor waar deze niet is uitgezet. Dit betreffen exemplaren die illegaal zijn uitgezet, zijn overgezet of zijn ontsnapt. In principe komt de vis echter in kleine aantallen voor. Een grote vis is een karper langer dan 78 centimeter en zwaarder dan 20 pond. De vis kan echter tot 120 centimeter groot en enkele tientallen jaren oud worden. Vangsten van meer dan 40 pond behoren tot de uitzonderingen.

Terug naar boven

 

Goudkarper

Latijnse naam Carassius Auratus
Uiterlijk De goudkarper doet zijn naam in de normale kleurvariŽteit geen eer aan. De flanken hebben een zilveren kleur en daarom zou deze vis dus beter zilverkarper kunnen heten. De naam komt echter van de kleurvariŽteit die wel degelijk een goudgele tot roodoranje kleur heeft. Deze kleurvariant kent iedereen van de goudvis.  In uiterlijk en lengte lijkt de goudkarper sprekend op de kroeskarper.
Vindplaats Zoet Water - In veel Nederlandse wateren. Waaronder veel siervijvers, rond kastelen en op landgoederen. Dat dit niet zo bekend is, komt omdat men deze vis veel verwart met andere soorten, waaronder de al genoemde kroeskarper, maar ook gelijk gekleurde varianten van de koikarper. Maar ook in normale wateren komen ze voor, ontsnapt of overgezet door hengelaars.
Voortplanting Tijdens de paaitijd, die tussen mei en juli valt zetten de vrouwtjes 160.000 tot 360.000 eitjes af. Hier doen ze echter wel 2 tot 4 bevallingen over. De goudkarpers beginnen hiermee na het tweede levensjaar, anders dus dan de ons bekende open water varianten, zoals de spiegelkarper en de schubkarper, die pas in het 5e levensjaar met voortplanten beginnen. Goudkarpers worden ca.12 jaar oud, ook hier dus een enorm verschil met de andere karpers, die veel ouder worden. De Goudkarper is een geweldige groeier. Als de populatie te groot wordt, vormt hij daardoor een gevaar voor de overige karpersoorten, indien aanwezig. Door het snelle groeien is hij voor beroepsvissers een ideale consumptievis.

Terug naar boven

 

Koikarper

Hier enige varianten van de koikarper, met hun Japanse namen.